maandag 11 maart 2013

Vooraankondiging Expositie "De Deugden - Op naar een nieuwe hoffelijkheid" in de Amsterdamse Stopera


Amsterdam, 21 februari 2013 – In het Amsterdamse Stadhuis zullen vanaf 3 april (dus niet 1 april zoals eerder aangekondigd) tot en met 10 mei de 12 maandmeditaties uit het boek De Deugden – Jaargetijden van de ziel van de filosoof/antroposoof Herbert Witzenmann (in het Nederlands en Engels) samen met de 12 bijbehorende verluchtingen en het doek van de titelpagina (zie afbeelding) van de kunstschilder Jan de Kok tentoongesteld worden. De uitgever Robert Jan Kelder zal bij de publieke opening een nieuwe editie van De Deugden presenteren.

Na verleden zomer ondergebracht te zijn geweest in het Amsterdamse Centrum voor bewustwording en spiritualiteit De Roos, trekt dus nu deze reizende expositie als volgende halte op haar voorgenomen traject door stad en land het Gemeentehuis van de Keizerstad met zijn wapendevies Vastberaden, Heldhaftig en Barmhartig binnen. Daarbij zullen bezoekers voldoende gelegenheid krijgen om aan de hand van de meditatie van september Hoffelijkheid wordt tot tact van het hart datgene te doen wat de bedenker van het in 2011 begonnen project Amsterdam Hoffelijk, wethouder Andree van Es (Burgerschap & Diversiviteit) in haar tekst Samen bouwen aan de stad aanbeveelt, namelijk meer over hoffelijkheid na te denken.

Deze tekst- en schilderijenexpositie is een initiatief van de in 2005 opgerichte Amsterdamse Willehalm Stichting die genoemd is naar de middeleeuwse stichter van het oorspronkelijke Oranjehuis in Zuid-Frankrijk. Deze eerste, Frankische Willem van Oranje was een van de laatste beschermheren van het Keltische- of Graalchristendom en werd in de 11de eeuw tot beschermheilige van de ridders benoemd vanwege zijn voorbeeldige belichaming van de ridderlijke deugden van rechtvaardigheid, moed en trouw. In De Deugden worden deze op een zodanige wijze met de drie geloftes van de monniken, te weten gehoorzaam, kuisheid en armoede, verenigd dat ze als grondslag kunnen dienen voor een nieuw, modern ridderschap (m/v) van het woord ter bevordering van de Deugden in alle drie geledingen van het sociale organisme, te weten het culturele-, rechts- en economische leven..  

In het kader van de expositie zal een herziene editie van De Deugden in het Nederlands en wellicht ook in het Engels worden gepresenteerd en zal verder getracht worden een aantal lezingen en een symposium over dit thema in de Stopera en wellicht elders in de hoofdstad te organiseren en wel onder het motto Amsterdam - Keizerstad der 12 Deugden.  Personen of instellingen die hieraan willen meewerken, of mogelijk een volgende halte voor deze reizende tentoonstelling willen helpen bereidstellen, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de beheerder van de stichting Robert Jan Kelder. Er zijn reeds gesprekken gaande om De Deugden naar Texel, volgens sommigen het eiland van teksten, uit te nodigen. De Deugden zijn ook te raadplegen in het Engels alsmede (binnenkort) in het oorspronkelijke Duits en kunnen dus in principe ook in die taalgebieden op verzoek neerstrijken.

Update, 11 maart: Onder de titel "Beweging voor een nieuw hoffelijkheid" heeft de Willehalm Stichting de eerste van drie zog. Kroonappels voor het Oranje Fonds ingediend, waarvan deze reizende expositie een belangrijk voertuig is.  

Organisatie en informatie: Willehalm Stichting, Kerkstraat 386A, 1091 KS Amsterdam 
Tel. 020-6944572; 06-23559564; info@willehalm.nl
Contactpersoon voor de Stopera is Vera Vaartjes, tel. 020-5522521; kunststadhuis@amsterdam.nl  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten