donderdag 3 april 2014

Expositie “De Deugden – Op naar een nieuwe hoffelijkheid” in Oud-ZuilenIn de Slotkapel van het slot Zuylen in Oud-Zuilen aan de Vecht zullen zondagsmiddags vanaf 6 april tot 29 juni (behalve 4 mei) de verluchtingen van de Nederlandse kunstschilder Jan de Kok voor de titelpagina en de 12 maandmeditaties van de Duitse filosoof/antroposoof Herbert Witzenmann uit diens levenskunstwerk “De Deugden – Jaargetijden van de ziel” te zien en te lezen zijn. Deze tekst- en schilderijenexpositie dient als omlijsting voor de 12 hoofdstukken uit het werk “Antroposofische beschouwingen over het Oude Testament” van Valentin Tomberg die op deze zondagmiddagen in het teken van Het Nieuwe Christendom door de vertaler Robert Jan Kelder van de Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut ten gehore gebracht zullen worden. Deze aan Belle van Zuylen opgedragen reeks voorlezingen zal vervolgens in het najaar met Valentin Tombergs “Antroposofische beschouwingen over het Nieuwe Testament en de Openbaringen van Johannes” afgerond worden.

Op naar een nieuwe hoffelijkheid
De ondertitel van deze expositie, die verleden voorjaar in het Amsterdamse Stadhuis te bezoeken was en daarvoor in het Amsterdamse centrum voor spiritualiteit en bewustwording De Roos, is afgeleid van de meditatie van september Hoffelijkheid wordt tot tact van het hart en kan worden opgevat als een bijdrage om een krachtig weerwoord te formuleren op “de nieuwe hufterigheid” die sinds geruime tijd ook in ons land de kop opsteekt – tenminste als men het denkschrift De Deugden weet te begrijpen als een sublieme poging om de spirituele omgangsvormen van de Deugden of te wel de Krachten uit de christelijke hemelse hiërarchieënleer van Dionysus de Aeropagiet onder de mensen van goede wil op aarde te brengen…

Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.)
De reizende tentoonstelling is een initiatief ter ondersteuning en bekendmaking van de Civiele Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.). Deze orde is, evenals de reeds bestaande Militaire Willemsorde van het Zwaard, genoemd naar de hoofdpersoon uit het heldendicht Willehalm van Wolfram von Eschenbach over de negende-eeuwse stichter van het oorspronkelijke Oranjehuis in Zuid-Frankrijk, de Frankische Willem van Oranje die een neef en paladijn was van Karel de Grote en een van de laatste beschermheren van het Keltische christendom. Bovendien werd hij, volgens het door de Willehalm Stichting verleden jaar uitgegeven onderzoeksverslag “Willem van Oranje, Parzival en de Graal – Wolfram von Eschenbach als historicus” van Werner Greub, na zijn sporen verdiend te hebben als opperbevelhebber van het Karolingische leger in de Spaanse Mark, spiritus rector van het historische Graalverhaal van Parzival als ridder van het Woord. In de 11de eeuw werd deze Heilige Willem met de Hoorn, zoals hij ook wel wordt genoemd, tot schutspatroon van de ridders benoemd vanwege zijn voorbeeldige belichaming van de ridderlijke deugden rechtvaardigheid, moed en trouw in de strijd tegen de binnenvallende Saracenen. In De Deugden worden deze meer mannelijke karaktereigenschappen op een zodanige wijze met de drie meer vrouwelijke geloftes gehoorzaam, kuisheid en armoede van de monniken verenigd dat ze de spirituele grondslag kunnen vormen voor een nieuw, modern ridderschap (m/v) van het Woord in dienst van een vernieuwend christendom. Dit te bewerkstelligen is het doel van de Willehalm Ridderorde (i.o). Op 28 mei as. zal de Willehalm Stichting een petitie aan koning Willem Alexander indienen om deze nieuwe civiele ridderorde als aanvulling op de militaire Willemsorde in te stellen, iets waartoe volgens de Nederlandse grondwet alleen Zijne Majesteit is bevoegd. Deze petitie staat sinds vorig jaar op internet en kan ondertekend worden.

Huis der Twaalf Deugden
De doeken in tempera- en olieverf van Jan de Kok, die Martin Krabbé en Jan Sierhuis tot zijn leermeesters rekent, zijn niet apart te koop (wel zal het boek bij de tentoonstelling ter inzage en te koop zijn) . Idealiter worden zijn “illuminaties” in de toekomstige zetel van de eenmaal opgerichte Willehalm Ridderorde van het Woord ondergebracht in een speciaal daarvoor ontworpen Huis der Twaalf Deugden.

* * *

Tentoonstelling “De Deugden – Op naar een nieuwe hoffelijkheid” in Oud-Zuilen
Locatie: Slotkapel, Dorpsstraat 10, Oud-Zuilen aan de Vecht vlakbij Utrecht
Datum: Zondagsmiddags van 5 april tot en met 29 juni (behalve 4 mei)
Openingstijden: 13.00 – 15.00 uur (eerder is mogelijk op verzoek); gevolgd door de voorlezingen over het Oude Testament
Toegang: Gratis (vrijwillige bijdrage gewenst ter dekking van de onkosten)
Organisatie: Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut
Adres: Kerkstraat 386A, 1017 JB Amsterdam
Contactpersoon: Robert Jan Kelder
Telefoon: 020-6944572; 06-23559564
Email: Info@willehalm.nl
Blogs: http://deugden.blogspot.nl en http://Het-Nieuwe-Christendom.blogspot.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten