donderdag 6 april 2017

Tentoonstelling De Deugden in De Uilenspieghel, vroegtijdig gesloten op 12 december 2016, en zoekt nu een nieuwe bestemming. Heeft u er een?Op 18 september 2016 werd door de tentoonstellingsmaker, vertaler en uitgever Robert Jan Kelder de tekst- en schilderijententoonstelling in De Uilenspieghel in Drenthe geopend met het ten gehore brengen van enkele eigen liederen en een lezing. De bezoekers kregen de volgende inleiding te zien (hier voorzien van links):

Aan de waarde bezoekers van de tekst- en schilderijententoonstelling

De Deugden – 
Krachten van het Nieuwe Christendom

De Deugden zijn even mild als ze streng zijn.
Ze oefenen geen dwang uit, maar geven ons de kracht
Onszelf de strengste eisen te stellen.
De onverbiddelijkheid van het oordeel
Dat wij met hun bijstand over onszelf vellen, is hun grootste gave.
Want daaraan hebben wij onze vrijheid te danken.
Een mogelijk nog grotere kracht gaat uit van hun mildheid.
Daarmee vervullen zij ons als wij andere mensen ontmoeten.
Deze mildheid brengt in ons al het veroordelen
Evenals het verontschuldigen voor het ontoereikende en onwaardige tot zwijgen.
Zij ontwerpt voor onze blik een toekomstbeeld van menselijke gemeenschap
Dat al onze vermogens oproept tot geestdriftige inspanning.
In een dergelijke gemeenschap zal de liefde des te groter zijn,
Naarmate het vergrijp groter is
En zal geen andere vergelding uitgeoefend worden dan toegenomen hulpvaardigheid.
Ieder vreemd gebrek kan in het licht van de Deugden
Slechts als een eigen mislukking verschijnen
En alleen het streven wakker roepen
En in plaats daarvan onbegrensde toewijding
En genezend handelen te stellen.
De Deugden nemen in hun rondedans
Het wezen van ware menselijkheid op
Dat zich als de onoverwinnelijke levensbron
Van verzoening en verlossing openbaart.

Met deze woorden eindigt de Duitse filosoof/antroposoof  Herbert Witzenmann (1905-1988) zijn apologetische “Tot slot – Over het omgaan met de Deugden”  van zijn werk De Deugden – Krachten van het Nieuwe Christendom, een werk dat teruggaat op aanwijzingen van Madame Blavatsky, een van de oprichters van de Theosofische Vereniging en Rudolf Steiner, een van de oprichters van de Antroposofische Vereniging, en dat hier in een nieuwe editie met een uitgebreide Verantwoording en rekenschap van de vertaler/uitgever voor u ter inzage en te koop ligt (de Verantwoording is onderaan in dit blog te lezen; het boek zelf is bij de Boekhandel De Zaailing of direct bij de Uitgever Wilehalm voor 15 Euro te koop).Te lezen en bezichtigen zijn hier verder de 12 meditaties op de maanden van het jaar uit dit boek, gepaard met de 13 verluchtingen die de Nederlandse kunstschilder Jan de Kok voor de hiernaast  hangende titelpagina en de 12 maandmeditaties  heeft vervaardigd. Daaruit moge  het inzicht ontstaan dat met De Deugden waarlijk een poging ondernomen werd om de hoge omgangsvormen van de in de christelijke hiërarchieënleer genoemde Deugden oftewel Krachten, Dynamis en Geesten van Beweging in een nieuwe vorm onder de mensheid op aarde te brengen, mits door deze daartoe de nodige inspanning van begrip wordt opgebracht.   

De tentoonstelling is in die zin bedoeld als een verdere bijdrage aan de in 2014 begonnen herkerstening van de Lage Landen door het Nieuwe Christendom – dit kennischristendom dat Rudolf Steiner als de inspiratiebron  in de geestelijke wereld van de door hem op aarde gebrachte antroposofie of wetenschap van de Graal heeft gekarakteriseerd –  toen in de slotkapel te  Oud-Zuilen aan de Vecht bij Utrecht de Antroposofische beschouwingen over het Oude Testament van Valentin Tomberg (1900-1973) ten gehore werden gebracht en een jaar later voortgezet werd met diens Antroposofische beschouwingen over het Nieuwe Testament en De Apocalyps van Johannes in de bibliotheek van het Willehalm Instituut te Amsterdam.

Deze reizende tentoonstelling, die op 18 december zal eindigen met een lezing De Jezusmysteriën – Rudolf Steiners Evangeliënchronologie en deChristusprofetie van Zarathoestra van Werner Greub, is een initiatief van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) die het als haar missie beschouwt om het Nieuwe Christendom te helpen bevorderen en beschermen.  Een in 2014 ingediende en in 2015 en 2016 verder onderbouwde petitie aan onze koning Willem-Alexander,  grootmeester van de Militaire Willemsorde  en de enige die grondwettelijk bevoegd is om deze nieuwe orde in te stellen, ligt nog steeds ter behandeling bij de Kanselarij der Nederlandse Orden (voor de tekst zie het Aanhangsel in De Deugden).
In de hoop dat u de hier aangeboden Deugden met de nodige inspanning van begrip tegemoet moge treden, ben ik,

Hoogachtend,
Tentoonstellingsmaker, vertaler en uitgever Robert Jan Kelder

Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut, Amsterdam , 16 september 2016

Update: De tentoonstelling was geen daverend success en werd, ondanks posters in de wijde omgeving en persberichten, nergens in de media besproken. Een week voor de beoogde afsluiting op 12 december werd ze zonder de aangekondigde lezing afgebroken, waarbij nota bene enkele schilderijen licht beschadig werden. Nu zoekt de rijzende tentoonstelling een nieuwe bestemming. Wie o wie wil haar dat verlenen?

2 opmerkingen:

 1. Hallo Robert Jan
  Heel jammer dat de schilderijen beschadigd zijn geraakt, nogmaals mijn excuus daarvoor!
  Ik hoop dat je een passende ruimte kunt vinden om ze ten toon te stellen.
  Het is zeer de moeite waard en de tijd zou toch langzaam rijp moeten zijn voor deze geestelijke rijkdom.
  Zeer boeiend en indrukwekkend hoe deze deugden bij hernieuwde beschouwing je ziel kunnen beroeren en de schierlijk peilloze diepte laten vermoeden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hallo Robert Jan
  Heel jammer dat de schilderijen beschadigd zijn geraakt, nogmaals mijn excuus daarvoor!
  Ik hoop dat je een passende ruimte kunt vinden om ze ten toon te stellen.
  Het is zeer de moeite waard en de tijd zou toch langzaam rijp moeten zijn voor deze geestelijke rijkdom.
  Zeer boeiend en indrukwekkend hoe deze deugden bij hernieuwde beschouwing je ziel kunnen beroeren en de schierlijk peilloze diepte laten vermoeden.

  BeantwoordenVerwijderen